Mikroservisler (Microservices) Mimarisi ile Uygulama Geliştirme Kursu (Online, Sınıf)

Mikroservisler mimarisi ile ilgili temel kavramları ve uygulama geliştirmenin inceliklerini öğrenin

Kurs Hakkında

Bu kapsamlı kurs, katılımcılara mikroservisler mimarisi ile ilgili temel kavramları ve uygulama geliştirmenin inceliklerini öğretmek için tasarlanmıştır. Mikroservisler, günümüzün dinamik ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme ortamında giderek daha fazla benimsenen bir yaklaşım olmuştur. Bu kurs, katılımcıları, monolitik yapıdan mikroservis mimarisine geçişin nedenleri, avantajları ve zorlukları konusunda bilgilendirecek ve bu geçişin nasıl başarılı bir şekilde yapılacağını öğretecektir.

Kurs İçeriği

 1. Mikroservislerin Temelleri:

  • Mikroservis kavramları ve temel prensipler
  • Dağıtık sistemlerin avantajları ve zorlukları
  • Mikroservis mimarisine geçişin işletme faydaları
 2. Mikroservis Tasarımı ve Mimarisi:

  • Servis sınırlarının belirlenmesi
  • Servis iletişimi ve API tasarımı
  • Veritabanı yönetimi ve mikroservisler arası veri tutarlılığı
 3. Mikroservis Geliştirme:

  • Çeşitli programlama dilleri ve çerçeveleri kullanarak mikroservis geliştirme
  • Docker ve Kubernetes gibi konteyner teknolojilerinin kullanımı
  • Mikroservisleri bir araya getirme ve dağıtma stratejileri
 4. İzleme ve Hata Ayıklama:

  • Dağıtık sistemlerin izlenmesi ve hata ayıklanması
  • Loglama ve izleme araçları
  • Performans optimizasyonu ve güvenilirlik stratejileri
 5. Mikroservis Güvenliği:

  • Güvenlik en iyi uygulamaları ve mikroservis ortamında güvenlik zorlukları
  • OAuth ve JWT tabanlı kimlik doğrulama
  • Veri şifreleme ve güvenliği

Kimler Katılmalı

 • Yazılım geliştiriciler
 • Sistem mimarları
 • IT profesyonelleri ve yöneticiler
 • Uygulama altyapısıyla ilgilenen herkes

Kurs Formatı

 • Online dersler ve canlı interaktif oturumlar
 • Gerçek dünya projeleri ve uygulamalar üzerinde çalışma
 • Öğrenci forumları ve tartışma grupları

Kazanımlar

 • Mikroservis mimarisini anlama ve uygulama yeteneği
 • Dağıtık sistemlerde izleme ve hata ayıklama becerileri
 • Mikroservis güvenliği konusunda bilgi ve deneyim
 • Gerçek dünya projelerinde mikroservis uygulama deneyimi

Bu kurs, katılımcılara modern uygulama geliştirme dünyasında rekabet avantajı sağlamak için gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Kurs İçeriği

 • Giriş
 • - Mikroservislerin Temelleri
 • - Mimari Yaklaşımlar ve Mikroservisler Mimarisi
 • - Mikroservis ve Monolitik Mimari Yaklaşımları
 • - Monolitik/Mikroservisler Mimari Avantajlar ve Dezavantajlar
 • Domain Driven Design ve CQRS Pattern ile Uygulama Geliştirme
 • - Clean Architecture
 • - Domain Driven Design
 • - CQRS Pattern
 • Proje Mikroservislerinin Geliştirilmesi
 • - Identity API, Authentication, Authorization
 • API Gateway Projesi
 • - Ocelot Api Gateway
 • - Consul Service Discovery
 • Mikroservisler Arası Veri İletişimi
 • - Message Brokers
 • - RabbitMQ
 • - MassTransit
 • Mikroservisler Mimaride Veritabanı Tasarımı
 • Mikroservisler Mimaride Distributed Transaction ve Data Consistency
 • - 2PC
 • - SAGA
 • - Eventual Consistency
 • Mikroservisler Mimaride Tracing, Logging ve Debugging
 • Mikroservisler Mimaride Resilient & Fault Tolerant
 • - Circuit breaker
 • - Retry mechanism ve Fallback
 • Mikroservisler ile Container Mimarisi
 • - Docker Mimarisi, Image, Container
 • - Dockerfile
 • - Docker Compose
 • - Docker Volume
 • Mikroservislerin CI/CD İşlemleri
 • - GitHub Actions
 • - Azure DevOps
 • - Azure App Services
 • 40 saat Toplam
Grup Kodu Başlama Tarihi Günler Saat Aralığı Kontenjan  
Gruplarla ilgili bizimle iletişime geçin. Tel: 0850 840 0 441

Bize Ulaşın